1 час (Лято)

15 лв. - от 07.00 ч до 17.00 ч
17 лв. - делнични дни след 17:00 ч
15 лв. - почивни дни 07.00 ч до 00.00 ч

1 час (зима)

25 лв. - делнични дни от 07.00 ч до 17.00 ч
30 лв. - делнични дни след 17.00 ч
30 лв. - почивни дни 07.00 ч до 00.00 ч

АБОНАМЕНТ

Делнични дни, Клетка 1 - централен корт, корт 1, 2 и 3/ Период 27 седмици Намаление Крайна цена
Делнични дни 7-17 ч, събота и неделя целодневно 0% 405 лв.
Делнични дни 7-17 ч и почивни дни целодневно 2 часа седмично 5% 769.50 лв.
Делнични дни 7-17 ч и почивни дни целодневно 3 часа седмично 9% 1105.65 лв.
Делнични дни 7-17 ч и почивни дни целодневно 4 часа седмично 13% 1409.40 лв.
Делнични дни 7-17 ч и почивни дни целодневно 5 часа седмично 15% 1721.25 лв.
Делнични дни 1 час седмично след 17.00 ч 0% 459 лв.
Делнични дни 2 часа седмично след 17.00 ч 5% 872.10 лв.
Делнични дни 3 часа седмично след 17.00 ч 9% 1253.07 лв.
Делнични дни 4 часа седмично след 17.00 ч 13% 1597.32 лв.
Делнични дни 5 часа седмично след 17.00 ч 15% 1950.75лв.
Делнични дни, Клетка 2 - корт 4, 5 и 6/ Период 27 седмици Намаление Крайна цена
Делнични дни 7-17 ч и почивни дни целодневно 0% 405 лв.
Делнични дни 7-17 ч и почивни дни целодневно 2 часа седмично 5% 769,50 лв.
Делнични дни 7-17 ч и почивни дни целодневно 3 часа седмично 9% 1105,65 лв.
Делнични дни 7-17 ч и почивни дни целодневно 4 часа седмично 13% 1409,40 лв.
Делнични дни 7-17 ч и почивни дни целодневно 5 часа седмично 15% 1721,25 лв.
Делнични дни 1 час седмично след 17.00 ч 0% 459 лв.
Делнични дни 2 часа седмично след 17.00 ч 5% 872,10 лв.
Делнични дни 3 часа седмично след 17.00 ч 9% 1253,07 лв.
Делнични дни 4 часа седмично след 17.00 ч 13% 1597,32 лв.
Делнични дни 5 часа седмично след 17.00 ч 15% 1950,75

*Абонаментите се изчисляват върху 27 седмици

*Абонатите, играещи в часовете след 17.00 ч и ползващи осветление, не заплащат допълнително за него

Делнични дни Редовна цена Намаление Крайна цена
Делнични дни 1 час седмично от 07.00 до 17.00 ч 575 лв. 0% 575 лв.
Делнични дни 2 часа седмично от 07.00 до 17.00 ч 1147,12 лв. 5% 1092,50 лв.
Делнични дни 3 часа седмично от 07.00 до 17.00 ч 1711,02 лв. 9% 1569.75 лв.
Делнични дни 4 часа седмично от 07.00 до 17.00 ч 2261,13 лв. 13% 2001.00 лв.
Делнични дни 5 часа седмично от 07.00 до 17.00 ч 2443,75 лв. 15% 2810,31 лв.
Почивни дни Редовна цена Намаление Крайна цена
Почивни дни от 07.00 до 00.00 ч и делнични дни след 17 ч - 1 час седмично 690 лв. 0 лв. 690 лв.
Почивни дни от 07.00 до 00.00 ч и делнични дни след 17 ч - 2 часа седмично 1376,55 лв. 65,55 лв. (5%) 1311 лв.
Почивни дни от 07.00 до 00.00 ч и делнични дни след 17 ч - 3 часа седмично 2053,23 лв. 169,53 лв. (9%) 1883,70 лв.
Почивни дни от 07.00 до 00.00 ч и делнични дни след 17 ч - 4 часа седмично 2713,35 лв. 312,15 лв. (13%) 2401,20 лв.
Почивни дни от 07.00 до 00.00 ч и делнични дни след 17 ч - 5 часа седмично 3372,37 лв. 439,87 лв. (5%) 2932,50 лв.