1 час (Лято)

15 лв. - от 07.00 ч до 18.00 ч
18 лв. - делнични дни след 18:00 ч
15 лв. - почивни дни 07.00 ч до 00.00 ч

1 час (зима)

30 лв. - делнични дни от 07.00 ч до 17.00 ч
35 лв. - делнични дни след 17.00 ч
35лв. - почивни дни 07.00 ч до 00.00 ч

АБОНАМЕНТИ 21 ОКТОМВРИ - 29 МАРТ И 28 ОКТОМВРИ - 5 АПРИЛ (23 СЕДМИЦИ)

Делнични дни, Клетка 1 - централен корт, корт 1, 2 и 3/ Период 27 седмици Намаление Крайна цена
Делнични дни 7-18 ч, събота и неделя целодневно 0% 405 лв.
Делнични дни 7-18 ч и почивни дни целодневно 2 часа седмично 5% 769.50 лв.
Делнични дни 7-18 ч и почивни дни целодневно 3 часа седмично 9% 1105.65 лв.
Делнични дни 7-18 ч и почивни дни целодневно 4 часа седмично 13% 1409.40 лв.
Делнични дни 7-18 ч и почивни дни целодневно 5 часа седмично 15% 1721.25 лв.
Делнични дни 1 час седмично след 18.00 ч 0% 486 лв.
Делнични дни 2 часа седмично след 18.00 ч 5% 923.40 лв.
Делнични дни 3 часа седмично след 18.00 ч 9% 1326.78 лв.
Делнични дни 4 часа седмично след 18.00 ч 13% 1691.28 лв.
Делнични дни 5 часа седмично след 18.00 ч 15% 2065.50 лв.
Делнични дни, Клетка 2 - корт 4, 5 и 6/ Период 27 седмици Намаление Крайна цена
Делнични дни 7-18 ч и почивни дни целодневно 0% 405 лв.
Делнични дни 7-18 ч и почивни дни целодневно 2 часа седмично 5% 769,50 лв.
Делнични дни 7-18 ч и почивни дни целодневно 3 часа седмично 9% 1105,65 лв.
Делнични дни 7-18 ч и почивни дни целодневно 4 часа седмично 13% 1409,40 лв.
Делнични дни 7-18 ч и почивни дни целодневно 5 часа седмично 15% 1721,25 лв.
Делнични дни 1 час седмично след 18.00 ч 0% 486 лв.
Делнични дни 2 часа седмично след 18.00 ч 5% 923.40 лв.
Делнични дни 3 часа седмично след 18.00 ч 9% 1326.78 лв.
Делнични дни 4 часа седмично след 18.00 ч 13% 1691.28 лв.
Делнични дни 5 часа седмично след 18.00 ч 15% 2065.50 лв.

Условия

Абонати с треньор от клуба са с предимство

Абонати от зима 2018/2019 имат предимство за запазване на час

Абонаменти се заявяват само в администрацията на клуба след предварително попълнена бланка за летен сезон и заплащане на 50% от крайната сума. Заплащане на пълната сума от абонамента става до 30 дни след започване. След изтичане на този срок клубът има право да освободи абонамента без да възстановява сумата.

Карти "Мултиспорт" и "Содексо" не могат да покриват стойност на абонамента

Абонатите имат право да отказват и да отиграват часове само при спазване на следните правила:

* часове се отказват предварително и минимум 24 часа приди началото на часа

* отигравания се допускат до 20 Октомври 2019 г.

* При провеждане на клубни прояви (турнири, събития или др.) клубът си запазва правото за промяна на единични часове от абонамента, като предварително уведоми абоната.

Плащането се осъществява:

* в админстрацията на клуба

* по банков път

За да станете абонат, трябва да се съгласите с условията в по-горните редове и да потвърдите, че правилата ще се спазват

Системни нарушения на правилата може да доведат до анулиране на абонамента без възстановяване на сумата

Делнични дни, Клетка 1 - корт 1, 2 и 3 / Период 23 седмици (21.10-29.03) Намаление Крайна цена
Делнични дни 1 час след 17 ч, събота и неделя целодневно 0% 736.00 лв.
Делнични дни 2 часа след 17 ч, събота и неделя целодневно 5% 1398,40 лв.
Делнични дни 3 часа след 17 ч, събота и неделя целодневно 9% 2009,28лв.
Делнични дни 4 часа след 17 ч, събота и неделя целодневно 13% 2561,28 лв.
Делнични дни 5 часа след 17 ч, събота и неделя целодневно 15% 3128,00 лв.
Делнични дни 1 час седмично до 17.00 ч 0% 598,00 лв.
Делнични дни 2 часа седмично до 17.00 ч 5% 1136,20 лв.
Делнични дни 3 часа седмично до 17.00 ч 9% 1632,54 лв.
Делнични дни 4 часа седмично до 17.00 ч 13% 2081,04 лв.
Делнични дни 5 часа седмично до 17.00 ч 15% 2541,50 лв
Делнични дни, Клетка 2 - корт 4, 5 и 6 / Период 23 седмици (28.10-05.04) Намаление Крайна цена
Делнични дни 1 час след 17 ч, събота и неделя целодневно 0% 736,00 лв.
Делнични дни 2 часа след 17 ч, събота и неделя целодневно 5% 1398,40 лв.
Делнични дни 3 часа след 17 ч, събота и неделя целодневно 9% 2009,28 лв.
Делнични дни 4 часа след 17 ч, събота и неделя целодневно 13% 2561,28 лв.
Делнични дни 5 часа след 17 ч, събота и неделя целодневно 15% 3128,00 лв.
Делнични дни 1 час седмично до 17.00 ч 0% 598,00 лв.
Делнични дни 2 часа седмично до 17.00 ч 5% 1136,20 лв.
Делнични дни 3 часа седмично до 17.00 ч 9% 1632,54 лв.
Делнични дни 4 часа седмично до 17.00 ч 13% 2081,04 лв.
Делнични дни 5 часа седмично до 17.00 ч 15% 2541,50 лв

*Абонаментите се изчисляват върху 23 седмици

*Абонати с треньор от клуба са с предимство

*Абонаменти се заявяват само в администрацията на клуба след предварително попълнена бланка и заплащане на 50% от крайната сума

*Заплащане на пълната сума от абонамента става до 30 дни след започване. След изтичане на този срок клуба има право да освободи абонамента без да възстановява сумата

*Карти "Мултиспорт" и "Содексо" не могат да покриват стойност на абонамента

Абонатите имат право да отказват и да отиграват часове само при спазване на следните правила:

- часове се отказват предварително и минимум 24 часа приди началото на часа

- отигравания се допускат до 5 Април 2020

- при провеждане на клубни прояви (турнири, събития или др.) клуба си запазва правото за промяна на единични часове от абонамента, като предварително уведоми абоната

Плащането се осъществява:

- в админстрацията на клуба

- по банков път

За да станете абонат, трябва да сте съгласни с условията в по-горните редове и да потвърдите, че правилата ще се спазват. Системно нарушение на правилата можде да доведе до анулиране на абонамента без възстановяване на сумата.