Втори нощен турнир на „Диана“

ТК „Диана“ организира втори вечерен любителски турнир на „Диана“. Той ще се проведе на 24 август като началният час е 20.00. Записването става на телефон 0894 606 224. Максималният брой участници е 24, а минималният 12.

Крайният срок за записване е 18.00 в петък, 24 август.

Първият нощен турнир бе спечелен от Камен Новиков.

Share Now

Related Post

Leave us a reply